Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


10η τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού την Τετάρτη 28.09.2022 και ώρα 9:00μ.μ.

 

10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την  Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις Ερωτήσεις

Θέμα 1ο Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «ΣχολικήΕπιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου ΔάφνηςΥμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη  λειτουργικών αναγκών.

Θέμα 2ο Έγκριση επαναφοράς οικογενειακών τάφων στο Δήμο (αρχικός δικαιούχος  Κ.Α.).

Θέμα 3ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022.

Θέμα 4ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής.

Θέμα 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών  συμβουλίων των ομώνυμων Νομικών Προσώπων αντίστοιχα και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 7ο Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος  2023, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 8ο Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος  2023 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 9ο Καθορισμός τελών χρήσης - κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων,  πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023 κατόπιν  εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 10ο Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος 2023 κατόπιν εισήγησης της  Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 11ο Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους  του οργάνου σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων όλων των  επιχειρήσεων υγειονομικού. ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας του Δήμου, καθώς  και του οργάνου ελέγχου και τήρησης όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

Θέμα 12ο Λήψη απόφασης για αύξηση των ωρών εργασίας προσωπικού με σχέση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης  ειδικότητας Καθαριστών/στριών που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες του.

Θέμα 13ο Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών  εκπροσώπων του Δήμου Δάφνης Υμηττού στα Σχολικά Συμβούλια της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Παρακολουθήστε εδώ το δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης 28-9-2022:

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια