Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Ξεκίνησε η βουβή διαβούλευση για το κυβερνητικό πάρκο στην ΠΥΡΚΑΛ - Λήξη υποβολής απόψεων 3-9-2022

Ξεκίνησε η "βουβή¨ δημόσια διαβούλευση για το κυβερνητικό πάρκο στην ΠΥΡΚΑΛ. Έγινε γνωστό μόλις χθες 17/8/2022 από ελάχιστα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και όχι από κάποια δημόσια αρχή(Υπουργείο-Περιφέρεια-Δήμο). Βέβαια, ως ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης αναφέρεται η 4η  Αυγούστου 2022!!! με λήξη ένα μήνα μετά, δηλαδή στις 3 Σεπτεμβρίου 2022!

Καμία αντίδραση δεν υπάρχει για άλλη μια φορά από τη διοίκηση του δήμου Δάφνης-Υμηττού.
Ενώ η αντιπολίτευση έχει 
ζητήσει επανειλημμένως να ληφθεί υπόψιν η γνώμη των πολιτών και του δημοτικού συμβουλίου για το έργο, ο δήμαρχος ο οποίος ελέγχει πλήρως την πλειοψηφία μέσω των 17 δημοτικών του συμβούλων, βρίσκει συνεχώς προφάσεις για να μη συζητείται το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο και κατ' επέκταση να μην ενημερώνονται οι κάτοικοι.

Η ανακοίνωση σχετικά με τη διαβούλευση δημιουργίας του Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ έχει ως εξής:

Το Υπουργείο Οικονομικών, ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για τη δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου με την επωνυμία «Ανδρέας Λεντάκης» στο ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ, εντός της Δ.Ε. Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-08-2006 ΚΥΑ (Β 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 40238/28-09-2017 (Β 3759), 38181/2695/2022 (Β 1923) και 76515/5170/2022 (Β 3999) όμοιες

α) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή/ και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς και τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω σχεδίου, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (sec.dipa@prv.ypeka.gr, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, ΤΚ 114 73, Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την έκδοση του υπ’ αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81705/5545/04-08-2022 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

β) ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος της ΣΜΠΕ με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία βρίσκεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών (ταχ. δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 6 – 10, ΤΚ 106 79 , Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 201), προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Πληροφορικό υλικό


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.Υποψήφιοι Δάφνη Υμηττός - Πολίτες σε Κίνηση - Όλγα Χριστινάκη