Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


ΕΑΣ: Ερώτηση από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη μετεγκατάσταση του Υμηττού


Κατατέθηκε Ερώτηση και ΑΚΕ στη Βουλή από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής -ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κ. Αχμέτ Ιλχάν, κ. Γιώργο Φραγγίδη, κ. Κώστα Σκανδαλίδη και κα Τόνια Αντωνίου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Μετεγκατάσταση ΕΑΣ Υμηττού και ανάθεση μελετών για την εταιρεία», προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Σε ανακοίνωση του τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρεται:

Ο Υπουργός Οικονομικών κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2022 έχει απαξιώσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της βουλής, μην απαντώντας στο μεγαλύτερο μέρος των κατατεθεισών ερωτήσεών μας. Ιδιαίτερα, όσον αφορά στα ΕΑΣ, δεν έχει απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Υπ’ αριθμ. 3047/8.2 Ερώτηση με θέμα: «Εξαγωγή ΕΑΣ στην Αίγυπτο – η απαξίωση των ΕΑΣ συνεχίζεται».

2. Υπ’ αριθμ. 3384/21.2 Ερώτηση και υπ’ αριθ. 138/21.2 ΑΚΕ με θέμα: «Θέματα οικονομικής διαχείρισης ΕΑΣ».

3. Υπ’ αριθμ. 3470/22.2 Ερώτηση και υπ’ αριθ. 141/22.2 ΑΚΕ με θέμα: «Διαχείριση κινητών περιουσιακών στοιχείων ΕΑΣ».

4. Υπ’ αριθμ. 3785/10.3 Ερώτηση και υπ’ αριθ. 162/10.3 ΑΚΕ με θέμα: «Μετεγκατάσταση ΕΑΣ Υμηττού – πάρκο Υπουργείων».

5. Υπ’ αριθμ. 4636/12.4 Ερώτηση με θέμα: «Ανάθεση μελετών για τα ΕΑΣ».

Προκειμένου να προβούμε σε συνέχεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου από μέρους μας, συντάχθηκε σχετική ερώτηση και ΑΚΕ, για να καταγγείλουμε την απαξιωτική στάση του ΥΠΟΙΚ και να ενημερωθούμε επί των σχετικών ερωτημάτων μας.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, 

Στις 10/3/2022, καταθέσαμε την υπ’ αριθμ. 3785 ερώτηση και ΑΚΕ για το παραπάνω θέμα. Με την υπόψη ερώτηση είχαμε υποβάλλει μία σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων προς τους συναρμόδιους Υπουργούς (Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας, Περιβάλλοντος), οι οποίοι απέστειλαν τις απαντήσεις τους, ενώ ορισμένοι εξ αυτών υπέδειξαν το Υπουργείο σας, ως καθ’ ύλην αρμόδιο να απαντήσει σε ορισμένα εξ αυτών. Εσείς, όμως, αν και είστε ο μέτοχος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ), δεν μπήκατε στον κόπο να απαντήσετε.

Το ίδιο έχετε πράξει –δεν απαντήσατε– στο σύνολο σχεδόν των κατατεθεισών από το Κίνημά μας ερωτήσεων το α’ εξάμηνο του 2022 για τα ΕΑΣ, όπως στις ακόλουθες υπ’ αριθμ. 3047/8.2.22, 3384/21.2.22, 3470/22.2.22, 4636/12.4.22 ερωτήσεις μας, στις οποίες ορισμένα από τα συναρμόδια υπουργεία υποδεικνύουν το Υπουργείο σας ως αρμόδιο να απαντήσει. Παρεμπιπτόντως, στην μόνη ερώτηση για το θέμα που απαντήσατε είναι η 2854/2.2.22, στην οποία αναφέρατε ότι τα τεθέντα ερωτήματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων σας. Στα ερωτήματα, όμως, που αναφέρθηκαν στις προαναφερθείσες ερωτήσεις μας (3047, 3384, 3470, 4636), που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων σας, ως μέτοχος των ΕΑΣ, δεν μπήκατε στον κόπο να αποστείλετε σχετική απάντηση (καμία ανάληψη ευθύνης!!!).

Όσον αφορά στο αντικείμενο της υπ’ αριθμ. 4636/12.4.22 ερώτησης που καταθέσαμε αναφορικά με τις μελέτες για τα ΕΑΣ, το Υπουργείο Οικονομικών, υπεύθυνο για τη λειτουργία των ΕΑΣ, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προβεί σε απευθείας ανάθεση για μελέτες και παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων που αφορούν στην εταιρία. Συγκεκριμένα:

1. Μελέτη αξιολόγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου στον Υμηττό.

2. Παροχή υπηρεσιών monitoring officer και πιο συγκεκριμένα «παροχή έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης του Υπουργείου Οικονομικών. 

3. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τριμηνιαίο ταμειακό πρόγραμμα της εταιρίας.

4. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του οικοπέδου στο οποίο λειτουργεί το εργοστάσιο της εταιρίας στον Υμηττό.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διαδικασίες Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που περιγράφονται στον Κανονισμό της Βουλής και ιδιαίτερα:

-στο άρθρο 126, οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν γραπτώς στις ερωτήσεις μέσα σε είκοσι πέντε ημέρες από την κατάθεσή τους, διαφορετικά οι απαντήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

-στο άρθρο 133, ο Υπουργός οφείλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης κατάθεσης εγγράφων είτε να αποστείλει στη Βουλή τα ζητούμενα έγγραφα, είτε να αναφέρει σ’ αυτήν τους λόγους για τους οποίους η κατάθεση όλων ή ορισμένων, ειδικά κατονομαζόμενων, δεν είναι δυνατή.

Δεδομένου ότι, από το σύνολο των απαντητικών εγγράφων επί των προαναφερθεισών ερωτήσεων, συνάγεται το συμπέρασμα ότι πέραν του κυβερνητικού στόχου για δημιουργία του πάρκου των υπουργείων, που έχει εξαγγελθεί χωρίς να προηγηθούν οι αναγκαίες μελέτες, δεν υπάρχει καμιά μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί η εξακολούθηση της λειτουργίας των ΕΑΣ με την μετεγκατάσταση του εργοστασίου του Υμηττού. Είναι ενδεικτικό των ύποπτων σχεδιασμών για τα ΕΑΣ το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών αποφεύγει να μας ενημερώσει στα σχετικά μας ερωτήματα παρά το γεγονός ότι με τα απαντητικά τους έγγραφα ο Υπ. Επικρατείας και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΑΣ μας ενημέρωσαν ότι ένα εκ των εμπλεκόμενων είναι το Υπουργείο Οικονομικών, αρμόδιο για τα θέματα της μετεγκατάστασης.

Δεδομένου ότι, οι εργασίες των προαναφερόμενων στις παραγράφους 1, 2 και 3 μελέτες εντάσσονται στο στενό πλαίσιο των υποχρεώσεων της εκάστοτε διοίκησης της εταιρίας και στην περίπτωση των ΕΑΣ η τωρινή διοίκηση συνεπικουρείται από τον εσωτερικό ελεγκτή και από ιδιωτική εταιρία προσφοράς οικονομικών υπηρεσιών, προκαλεί τουλάχιστον απορία η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών, ως μετόχου των ΕΑΣ, να αναζητά από τρίτους τις εργασίες-υπηρεσίες που υποχρεούται να προσφέρει η διοίκηση της εταιρίας.

Δεδομένου ότι, το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και έχει άμεση σχέση με τη διαφανή λειτουργία των ΕΑΣ και υπαγορεύει τη στήριξη και την εξυγίανσή τους.

Δεδομένου ότι, η Ελληνική κοινωνία ενδιαφέρεται να πάρει απαντήσεις στα τεθέντα ερωτήματα.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Εξηγείστε μας τους λόγους που αρνείστε να δώσετε απαντήσεις στα ερωτήματα για την μετεγκατάσταση;

 2. Πως εξηγείτε το γεγονός ότι το ΔΣ των ΕΑΣ δεν έχει λάβει απόφαση για την μετεγκατάσταση στο πλαίσιο ενδεχομένως ενός επιχειρησιακού σχεδίου; Δεν συμφωνεί το ΔΣ των ΕΑΣ με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς;

3. Η μετεγκατάσταση προβλέπεται να γίνει στο Λαύριο ή υπάρχουν και άλλες σκέψεις;

4. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης εντός του 2023 αφορά στη μεταφορά και την άφεση των γραμμών παραγωγής σε κάποιο χώρο ή εννοείται μεταφορά και θέση σε λειτουργία των γραμμών παραγωγής;

5. Με ποια λογική αναθέτετε εργασιακές συμβάσεις για έλεγχο στοιχείων των ΕΑΣ; Θεωρείτε ότι η σημερινή διοίκηση της εταιρείας δεν εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της για ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του μετόχου;

6. Αν η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα είναι θετική, τότε προφανώς ο μέτοχος της εταιρίας δεν ασκεί τα δικαιώματά του για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρίας. Αν είναι αρνητική, τότε γιατί ανατίθενται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες με απευθείας ανάθεση;

7. Έχετε διαπιστώσει ατέλειες, λάθη, αταξίες στη διαχείριση των ΕΑΣ; Γιατί δεν προβαίνετε στις συγκεκριμένες υπηρεσίες για διερεύνηση των προαναφερόμενων στοιχείων της εταιρείας με τα δικά του «εργαλεία»;

8. Δεδομένου ότι οι αιτηθείσες υπηρεσίες των παραγράφων 2 και 3 αποτελούν μια ενιαία ενότητα, η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να τις διαχωρίσει σε δύο διαφορετικές διακηρύξεις δεν αποτελεί παραβίαση του ορίου των 30.000 ευρώ που έχει θέσει ο νομοθέτης για τον τρόπο ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων;

9. Αναμένοντας επιτέλους συγκεκριμένες απαντήσεις για τη μετεγκατάσταση του Υμηττού, μπορείτε να δώσετε μια πειστική εξήγηση γιατί αποφεύγετε την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδίου για τα ΕΑΣ, όπως εξ άλλου προτείνει και η μελέτη μετεγκατάστασης της Deloitte;

Παρακαλείσθε να καταθέσετε για την ενημέρωση της Βουλής:

Τη μελέτη μετεγκατάστασης της εταιρίας Deloitte.

Εδώ η θέση του τοπικού ΠΑΣΟΚ για την δημιουργία Υπουργούπολη στην ΠΥΡΚΑΛ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια