Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


22η τακτική Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού 02.08.2022 και ώρα 10:00 π.μ

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Παράταση εργασιών του Υπηρεσίας "Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση| Εκπόνηση Μελετών)"

2ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση του έργου "Ανακατασκευή και Ανακαίνιση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού φωτισμού" σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 του Ν.4412/16 όπως τροποπ. με την παρ 1 του άρθρου 50 και άρθρο 328 όπως τροποπ. με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4782/21.

3ο Θέμα: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

4ο Θέμα:  Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

5ο Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.

6ο Θέμα: Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια