Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


21η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού 19.07.2022 και ώρα 10:00 π.μ

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022

2ο Θέμα Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 2ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο

3ο Θέμα Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για αποζημίωση οχήματος με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

4ο Θέμα Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Ποιοτική – Περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».

5ο Θέμα «Κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου, για το διδακτικό έτος 2022-2023».

6ο Θέμα Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

7ο Θέμα Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια