Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


ΥΠΕΝ: Καθορισμός των διατηρητέων κτηρίων της ΠΥΡΚΑΛ

 Προχώρα ο σχεδιασμός για το νέο Κυβερνητικό Πάρκο που θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της Δάφνης-Τι προβλέπει η απόφαση του ΥΦ. ΥΠΕΝ Ν. Ταγαρά

Ως ένα ακόμη βήμα στο φιλόδοξο σχέδιο μετατροπής του παλαιού εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ στη Δάφνη, σε Κυβερνητικό Πάρκο για τη μετεγκατάσταση εκεί των υπηρεσιών εννέα υπουργείων και δημοσίων οργανισμών, αλλά και τη δημιουργία χώρων πρασίνου, θεωρείται η απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, με την οποία ορίζεται ο χαρακτηρισμός των διατηρητέων κτηρίων του υφιστάμενου συγκροτήματος.

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά τον χαρακτηρισμό ή μη ως διατηρητέων των κτηρίων που βρίσκονται εντός του ακινήτου του εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ που περιβάλλεται από τη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως, την οδό Ελευθερωτών, τη Λεωφόρο Σμύρνης και την οδό Αντρέα Λεντάκη (πρώην Θράκης) του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

Στην απόφαση προβλέπεται ότι χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα αρχικά κτήρια (περί τα 14), ο εξοπλισμός και στοιχεία του εσωτερικού τους, καθώς και οι εναρμονιζόμενες με τα αρχικά κτίρια μεταγενέστερες προσθήκες, όχι όμως και τα πάσης φύσεως καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση υπάρχοντα προσκτίσματα ή μεταγενέστερες επεμβάσεις που αλλοιώνουν τα αρχικά κτίρια.

Ο καθορισμός των προσκτισμάτων ή μεταγενέστερων επεμβάσεων που αλλοιώνουν τα αρχικά κτήρια πραγματοποιείται από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Στα χαρακτηριζόμενα ως διατηρητέα κτήρια καθορίζονται ειδικοί και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

1. Απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών και διακοσμητικών στοιχείων τους, όσο και των κτιρίων συνολικά, πλην των προσκτισμάτων ή των στοιχείων, για τα οποία το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει γνωμοδοτήσει για την αφαίρεσή τους.

2. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς των διατηρητέων κτιρίων και για επαναφορά αρχικών στοιχείων μετά από τεκμηρίωση, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία τους.

3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων, ενώ επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών μικρών διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων των κτιρίων.

4. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό και εσωτερικό των διατηρητέων κτιρίων, καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα κτίσματα κατασκευής μετά το έτος 1955, τα οποία αποτελούν πρόχειρες-ευτελείς κατασκευές, έχουν βοηθητική χρήση, και δε διαθέτουν στοιχεία άξια για διατήρηση. Ακόμη, για ορισμένα από τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί προ του έτους 1955 υπάρχει παραπομπή στο οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Στόχος είναι να ξεκινήσουν τα έργα εντός του 2023 και να ξεκινήσει η σταδιακή μετεγκατάσταση των Υπουργείων και υπηρεσιών από το 2025 – 2026.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.Υποψήφιοι Δάφνη Υμηττός - Πολίτες σε Κίνηση - Όλγα Χριστινάκη