ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤH ΣΕΛΙΔΑ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ - ΥΜΗΤΤΟΥΛΗΣ

Subscribe Us

17 Ιουνίου 2022

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τρίτη 21.06.2022 και ώρα 10:00π.μ

Συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού πλάτους οδοστρωμάτων οδών για την  εκτέλεση του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών  Δήμου Δάφνης-Υμηττού», κατόπιν Γνωμοδότησης των Κοινοτήτων Δάφνης και Υμηττού.

Θέμα 2ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσης – χορήγησης θέσεων στάθμευσης  αναπηρικού αυτοκινήτου.

Θέμα 3ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσης – χορήγησης θέσεων στάθμευσης μη  αναπηρικών αυτοκινήτων.

Θέμα 4ο Τροποποίηση της απόφασης 21/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης και ψήφισης του  Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Θέμα 5ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού πλάτους οδοστρωμάτων οδών για την  εκτέλεση του έργου «Αστική ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης  περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης - Υμηττού » , κατόπιν Γνωμοδότησης της Κοινότητας  Υμηττού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου