Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


19η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού 29.06.2022 και ώρα 11:00 π.μ

 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για ζημιές του υπ΄ αριθμ. κυκλοφορίας ΖΥΑ 3661 του κ. Σ.Θ.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για αποζημίωση οχήματος με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για Παράταση της σύμβασης εργασίας «Υπηρεσία Μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές οικοπέδων και Κοιμητηρίου κλπ., στο Σύστημα ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων).

Θέμα 4ο : Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού».

Θέμα 5ο : Έγκριση Πρακτικού 2 της Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΣΜΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».

Θέμα 6ο : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

Θέμα 7ο : Έγκριση 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.Υποψήφιοι Δάφνη Υμηττός - Πολίτες σε Κίνηση - Όλγα Χριστινάκη