Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


13η τακτική συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δάφνης-Υμηττού τη Πέμπτη 19 Μαΐου 2022


Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022

2ο Θέμα Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

3ο Θέμα Παράταση εργασιών της Υπηρεσίας «Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών»

4ο Θέμα Υποβολή πρότασης στο Πράσινο ταμείο για τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο ΔάφνηςΥμηττού» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 ¨Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

5ο Θέμα Έγκριση 2ου πρακτικού του Διαγωνισμού «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού »

6ο Θέμα Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων»

7ο θέμα Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης –Υμηττού»

8ο Θέμα Έγκριση πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού « ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ,ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

9ο Θέμα Έγκριση όρων σύμβασης για συνεργασία με την εταιρία 1)RECYCOM ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ) 2) FARGECO HELLAS Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

10ο Θέμα Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών α) για οφειλή ΤΑΠ β) για οφειλή προστίμων ΚΟΚ

11o Θέμα Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου. (ΣΥΝΟΔΙΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟ)

12ο Θέμα Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου. (ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ)

13ο Θέμα Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για ζημιές του υπ’αρ.κυκλοφορίας ΤΑΑ4505(ΤΑΧΙ) του κ..Τ.Ε.

14ο Θέμα Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για ζημιές του υπ’αρ.κυκλοφορίας ΙΒΙ4245 της κας Τ.Δ.

15ο Θέμα Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για ζημιές του υπ’αρ.κυκλοφορίας ΥΤΡ6471 της κας Τ.Ε.

16ο Θέμα Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για ζημιές του υπ’αρ.κυκλοφορίας ΙΚΑ9624 της κας Γ.Μ.

17ο Θέμα Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια