Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


6η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 21.03.2022 και ώρα 10:00 π.μ

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022  και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια  αίθουσα εκδηλώσεων  για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού από πρόστιμα ΚΟΚ από 02/11/2021 έως και 03/01/2022

Θέμα 2ο Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για αποζημιώσεις οχημάτων με εξωδικαστικό συμβιβασμό

Θέμα 3ο Παράταση της σύμβασης της εργασίας «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων προς υιοθεσία σε καταφύγιο»

Θέμα 4ο Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αναζωογόνηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού Μελίνα Μερκούρη»

Θέμα 5ο Α) Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Δάφνης- Υμηττού για την υλοποίηση του έργου : «ΠΟΙΟΤΙΚΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ» συνολικής δαπάνης 7.900.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της γ) Τον ορισμό εκπροσώπου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας , καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 6ο Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Θέμα 7ο Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Θέμα 8ο Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού»

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια