Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού την Τετάρτη 23.02.2022 και ώρα 9:00μ.μ.

2η τακτική-μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  δια ζώσης, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 21:00 έως 2:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις - Ερωτήσεις

Θέμα 1ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Θέμα 2ο 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 3ο Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2021 του Δήμου Δάφνης- Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 4ο Λήψη απόφασης για τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»

Θέμα 5ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 73/2019 προηγούμενης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου

Θέμα 6ο Ανανέωση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης των Δημοτικών Ιατρείων.

Θέμα 7ο Έγκριση τοποθέτησης τέντας σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Αγίας Βαρβάρας αρ.73 στην Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 8ο Έγκριση διόρθωσης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν χορήγηση ανανέωση θέσεων στάθμευσης μη αναπηρικών οχημάτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 9ο Αντικατάσταση Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, λόγω εκλογής νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 10ο Εκλογή δυο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια