Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Αυξάνονται οι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού από 01-11-2021 σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Δάφνης-Υμηττού Αναστασίου Μπινίσκου

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 316/29.10.2021 απόφαση του Δημάρχου Δάφνης-Υμηττού κ. Αναστάσιου Μπινίσκου, συνεχίζουν και οι πέντε αντιδήμαρχοι της πρώτης διετίας, ενώ προστίθενται 2 ακόμη πρόσωπα, η κα Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη, ως έμμισθη αντιδήμαρχος Παιδείας και ο κος Αναστασόπουλος Νικόλαος ως άμισθος αντιδήμαρχος Πρασίνου.

Ο κος Λιούτας Κωνσταντίνος από έμμισθος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος (Πρασίνου και καθαριότητας)  υποβαθμίζεται σε άμισθο αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Κοιμητηρίου, ενώ τον τομέα του πρασίνου που κατείχε έως σήμερα αναλαμβάνει ως άμισθος αντιδήμαρχος ο κος Αναστασόπουλος Νικόλαος. 

Η κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα (δασκάλα στο επάγγελμα) παραμένει έμμισθη αντιδήμαρχος οικονομικών, έχοντας βέβαια απολέσει τον τομέα της Παιδείας, τον οποίο πλέον αναλαμβάνει η κα Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη ως έμμισθη αντιδήμαρχος Παιδείας

Ο κος Τσιλίφης Νικόλας (αντιδήμαρχος ανθρωπίνου δυναμικού), ο κος Γιαννακούρας Δημήτριος (αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας) και η κα Θάνου Χρυσούλα (αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής) παραμένουν ως έμμισθοί αντιδήμαρχοι με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες.

Ερωτηματικό παραμένει γιατί δύο από τους σημαντικότερους τομείς σχετικά με τη λειτουργία ενός δήμου (καθαριότητα και πράσινο) δεν δόθηκαν σε έμμισθο αντιδήμαρχο!  

Συγκεκριμένα οι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες που τους αποδόθηκαν έχουν ως εξής :

1.  ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ καθ` ύλην Αντιδήμαρχος, με Αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

✓ Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων)
✓ Του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης (Υπογραφή πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών για κάθε χρήση όλου του προσωπικού, αποφάσεων χορήγησης γονικών και αναρρωτικών αδειών, βεβαιώσεων προγραμμάτων προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς Χαρακτήρα – προγράμματα ΟΑΕΔ. Μέριμνα τήρησης του ωραρίου εργασίας όλου του προσωπικού. Μέριμνα επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου).
✓ Του Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
✓ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

2. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων :
✓ Της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης
✓ Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
✓ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

3. ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων :

✓ Του Γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης
✓ Των Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αρχής
✓ Τη λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
✓ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

4. ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

✓ Του Γραφείου Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών – Διαχείρισης, Κίνησης και συντήρησης Οχημάτων – Καθαριότητας, Κοινόχρηστων χώρων και Κοιμητηρίου
οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
✓ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

β) Κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

✓ Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
✓ Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
✓ Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της δημοτικής κοινότητας.
✓ Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
✓ Συνεργασία με την Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας.

5. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, καθ` ύλην Αντιδήμαρχος, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

✓ Του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου – Κοινόχρηστων Χώρων
οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
✓ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

6. ΘΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

✓ Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φυλών
✓ Τη λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου, του ΤΕΒΑ και του Εθελοντισμού του Δήμου
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
✓ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

7. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

✓ Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και πολιτικής προστασίας
✓ Του Τμήματος Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης
✓ Του Τμήματος Πολεοδομίας.
✓ Των συνεργείων του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινότητας και το συντονισμό καλής λειτουργίας τους αποκατάστασης – επισκευής – συντήρησης βλαβών – ζημιών, ηλεκτροφωτισμού, υδραυλικών εγκαταστάσεων, οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών.
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
✓ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

β) Κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες:

✓ Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
✓ Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.
✓ Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
✓ Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.
✓ Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Κοινότητας.

✓ Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου καθ` ύλην, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος κ. Μπινίσκος Αναστάσιος.
✓ Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λιούτα Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννακούρας Δημήτριος.
✓ Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννακούρα Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιούτας Κωνσταντίνος.

✓ Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιλίφης Νικόλαος.

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.Υποψήφιοι Δάφνη Υμηττός - Πολίτες σε Κίνηση - Όλγα Χριστινάκη