Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 28.7.2021 και ώρα 9:00μ.μ.

 

7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα  9:00μ.μ. έως 3:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

Θέμα 1ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 56/27.10.2020 Απόφασης Δ.Σ., με θέμα: «ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ».

Θέμα 2ο Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2021.

Θέμα 3ο Υποβολή της έγκρισης της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 2ου τριμήνου οικ. Έτους 2021 του Δήμου Δάφνης- Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 4ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 5ο Ένταξη στα υπόλοιπα του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του πρώην Δήμου Υμηττού κάλυψης δαπανών εργασιών.

Θέμα 6ο Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 7ο Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Χαρών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 8ο Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Άνω Δάφνης (Ζωοδόχος Πηγή) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χώρων στάθμευσης φορτηγών επί της οδού Ειδομένης όπως ορίζεται στην αριθμ. 60/2005 απόφαση Δ.Σ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 10ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια