ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤH ΣΕΛΙΔΑ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ - ΥΜΗΤΤΟΥΛΗΣ

Subscribe Us

30 Ιουλίου 2021

25η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04.08.2021 με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10:00πμ – 11:30μμ - Δήμος Δάφνης-Υμηττού

 

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021  και ώρα 10:00 – 11:30  με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού α) για την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 4η, 5η και 6η δόση β) για κατάθεση κατανομής ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας που απασχολείται στα δημόσια ΙΕΚ και τα σχολ. δεύτερης ευκαιρίας από 01/01/2021-31/03/2021

Θέμα 2ο Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 118 και 120 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρ. 50 και 53 του Ν. 4782/2021

Θέμα 3ο Έγκριση του 3ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης- Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)»

Θέμα 4ο α) Έγκριση σκοπιμότητας, β) έγκριση της υπ’ αρ. 37/2021 μελέτης και όρους διακήρυξης και γ) έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία “ Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ”

Θέμα 5ο Έγκριση σκοπιμότητας, τεχνικών προδιαγραφών και αποδοχή χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια απορριμματοφόρων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού” (αρ. μελ.: 40/2013)

Θέμα 7ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός για αποζημίωση φθορών που προκλήθηκαν στο Αρ.Κυκλοφορίας ΙΚΝ 6061 του κ Μ. Γ., μετα από την αρ.πρωτ.3835/7-4-2021 αίτηση του

Θέμα 8ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός για αποζημίωση φθορών που προκλήθηκαν στο Αρ.Κυκλοφορίας ΖΜΕ5635 της κας Χ. Δ., μετα από την αρ.πρωτ.3019/9-3-2021 αίτηση της

Θέμα 9ο Έγκριση πρακτικών παράδοσης παραλαβής

Θέμα 10ο Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου