Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


21η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 02.07.2021 με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10:30πμ – 11:30μμ - Δήμος Δάφνης-Υμηττού

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021  και ώρα 10:30 – 11:30  με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέματα:

Θέμα 1ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού α) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021 β) για την κατάθεση προστίμων ΚΟΚ από 02/03/2021 έως 05/05/2021 γ) για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας

Θέμα 2ο: Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 30.6264.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

Θέμα 3ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ»

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών

Θεμα 5ο: Παράταση απασχόλησης προσωπικού αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid 19 έως τη συμπλήρωση των οκτώ (8) μηνών
Θέμα 6ο: Εισήγηση της επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών επί της υπ. αριθμ. 6751/23-06-2021 υποβληθείσας ένστασης


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια