Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 26.5.2021 και ώρα 9:00μ.μ. (ΒΙΝΤΕΟ)

 

5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα  9:00μ.μ. έως 3:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

Θέμα 1ο Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Θέμα 2ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 3ο Έγκριση Β` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών

Θέμα 4ο Ρυθμίσεις μισθωμάτων κυλικείων δημοσίων σχολείων Αβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα 5ο Ρυθμίσεις μισθωμάτων κυλικείων δημοσίων σχολείων Ββάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα 6ο Ορισμός αντιπροέδρου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

Θέμα 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων: α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων Νομικών Προσώπων αντίστοιχα και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα 8ο Υπογραφή νέας παράτασης σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 204.9/2021 (ΑΔΑ:68ΔΛ46Ψ844-ΡΙΗ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και της υπ’ αριθ.: 3730-6/25.2.2021 (ΑΔΑ:9Α3Ι469ΗΗ7-ΚΔΤ) αντίστοιχης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την μελέτη με τίτλο: “Μελέτη Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας” (ΣΒΑΚ)

Θέμα 9ο Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 167/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης κανονισμού Χορήγησης Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ

Θέμα 10ο Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 11ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 12ο Ορισμός επιτρεπόμενου χώρου διενέργειας και αριθμού παραστάσεων σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 4 του Ν.4229/2014 του Διαδημοτικού δικτύου πολιτισμού «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».

Το συμβούλιο μεταδίδεται ζωντανά μέσω:
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια