3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 31.3.2021 και ώρα 9:00μ.μ.


3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα  9:00μ.μ. έως 3:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

Θέματα:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Δάφνης- Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων έτους 2021

Θέμα 3ο: Συγκρότηση Διαφόρων Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2021

Θέμα 4ο: Έγκριση Α` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης- Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών

Θέμα 5ο: Ρυθμίσεις μισθωμάτων κυλικείων δημοσίων σχολείων

Θέμα 6ο: Αντικατάσταση μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δάφνης – Υμηττού»

Το συμβούλιο μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια