ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤH ΣΕΛΙΔΑ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ - ΥΜΗΤΤΟΥΛΗΣ

Subscribe Us

20 Ιανουαρίου 2021

2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 22.01.2021 με τηλεδιάσκεψη - Δήμος Δάφνης-Υμηττού


Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021  και ώρα 10:00 – 11:00  με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Παράταση της σύμβασης με ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ για τις διελεύσεις των
απορριμματοφόρων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 2ο Τροποποίηση της αριθμ. 223γ/2020 προηγούμενης απόφαση του σώματος που αφορά στη συγκρότηση της υπ’ αριθμ.: 3. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών & απευθείας αναθέσεων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για προμήθειες & υπηρεσίες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Υπηρεσία Πρασίνου και Υπηρεσία Καθαριότητας)

Θέμα 3ο Αποδοχή επιχορήγησης για Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου - ΙΔΟΧ - που απασχολείται στα Δημόσια ΙΕΚ και τα ΣΔΕ κατά το χρονικό διάστημα 15/09/-31/12/2020

Θέμα 4ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της αριθμ. 13215/2020 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου