Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 8.1.2021 με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10:00π.μ. – 12:00μ.μ - Δήμος Δάφνης-Υμηττού


Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021  και ώρα 10:00 - 12:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

Θέμα 1ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Θέμα 2ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσών: α) για την Κατάθεση από την Ένταξη Πράξης του Δήμου Δάφνης - Υμηττού στον Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο του προγράμματος "Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, β) για την κατάθεση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας ,Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, γ) για την κατάθεση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους από 7η έως 12η δόση

Θέμα 3ο Oρισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, της προσωρινής - οριστικής επιτροπής, του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού»

Θέμα 4ο Έγκριση έκθεσης Ορκωτού Λογιστή οικονομικού έτους 2018 για το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.