Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 27.01.2021 και ώρα 9:00μ.μ.

     1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα  9:00μ.μ. έως 3:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

Θέμα 1ο: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού»  κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου  κ. ΚΑΜΑΤΣΟΣ 

Θέμα 2ο: Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα του έτους  2021  Κα ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Θέμα 3ο: Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ 

Θέμα 4ο: Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων, σχετικών με κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα  ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου, για το έτος 2021.  Κα ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Θέμα 5ο: Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την οικονομική παρακολούθηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»  κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ 

Θέμα 6ο: Συμπλήρωση της επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με  βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού»,  κατόπιν εισήγησης της οικονομικής επιτροπής  κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ 

Θέμα 7ο: Αντικατάσταση μέλους του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με κωδικό  ΟΠΣ (MIS) 5002498  κα ΘΑΝΟΥ 

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της αριθμ.150/2019 προηγούμενης απόφασης που αφορά στον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου και  συντονιστή δράσεων συμμετοχής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο  υγειών πόλεων-Προαγωγής υγείας  κα. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Θέμα 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  κατόπιν απόφασης των Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων  Νομικών Προσώπων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  κα ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Θέμα 10ο: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ποιότητας ζωής έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Θέμα 11ο: Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  κ. ΤΣΙΛΙΦΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια