Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


22η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 8.12.2020 με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10:00π.μ. – 12:00μ.μ - Δήμος Δάφνης-Υμηττού


Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα 10:00 - 12:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο Αποδέσμευση ποσών ΣΑΤΑ για πληρωμή λειτουργικών δαπανών έτους 2020 Θέμα 2ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 Θέμα 3ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσών για α) κατάθεση προστίμων ΚΟΚ από 2/9/2020 έως 2/11/2020 και β) κατάθεση Δ κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Θέμα 4ο 1)Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας του Πράσινου Ταμείου 2)Έγκριση όρων της απόφασης ένταξης της πράξης για τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- 2019» και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -2018» για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ» και 3)εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Θέμα 5ο Έγκριση όρων διακήρυξης της αριθμ. 56/2020 μελέτης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης» Θέμα 6ο Έγκριση όρων διακήρυξης της αριθμ. 57/2020 μελέτης του έργου «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης Υμηττού» Θέμα 7ο Έγκριση του Νο 2 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΑΛΣΥΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α.& ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» και ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου Θέμα 8ο Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 30-09-2019 και με αριθμό εισαγωγής ΕΦ2187/30-9-2019 έφεσης κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ)» και κατά της με αριθμ.10497/2019 απόφασης του 15ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Θέμα 9ο Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της υπ.’αρ.52551/1324/2020 αγωγής που ασκήθηκε από την κα Ιωάννα Γεωργακοπούλου κατά του Δήμου Δάφνης-Υμηττού που αφορά εργατικό ατύχημα Θέμα 10ο Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της 13.11.2018 και με αριθμό καταχώρισης ΑΓ1495/2018 αγωγής που ασκήθηκε από το Δήμο Δάφνης-Υμηττού ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και κατά του εργολάβου Χαραλάμπου Βέννου Θέμα 11ο Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.