Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Προκήρυξη για σύμβαση έργου(έως 31-08-2021) Παιδιάτρου στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού - Αιτήσεις έως Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

 

Ανακοίνωση για την σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από πόρους Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παιδιάτρου ΣΜΕ

Το ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ανακοινώνει την πρόθεση του  να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (01) Ιατρό ΠΕ Παιδιάτρων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και με τίτλο: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και την προστασία και παρακολούθηση των εγγεγραμμένων παιδιών καθώς και την παρακολούθηση της υγείας νήπιων και βρεφών των βρεφονηπιακών σταθμών του νομικού προσώπου και τον έλεγχο του απαραίτητου εμβολιασμού τους, καθώς και για τα μέτρα πρόληψης διασποράς covid 19. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-08-2021, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση okpdy@dafni-ymittos.gov.gr .

Η προθεσμία υποβολής – αποστολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον ημερήσιο τύπο και διαρκεί για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες (έως ώρα 23:59 της τελευταίας ημέρας υποβολής- αποστολής). 

Η Ανακοίνωση δημοσιεύτηκε την 28η Νοεμβρίου 2020 και ως εκ τούτου το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου.

Τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα διενεργήσει η τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον κύριο Καμάτσο Ιωάννη, Νηπιαγωγός ΠΕ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ως Πρόεδρος,   κυρία Ψάλτη – Δελατόλα Ανδριανή, Νηπιαγωγός ΠΕ,  Προϊστάμενη 6ου Βρεφονηπιακού Σταθμού ως Μέλος και κυρία Χρυσανθοπούλου Σταυρούλα, Βρεφονηπιοκόμων ΤΕ Προϊστάμενη 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού ως Μέλος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132037853, 2132037856

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε την ανακοίνωση στην εφημερίδα εδώ

Κατεβάστε την αίτηση εδώ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.