Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής - Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 - Δήμος Δάφνης-Υμηττού

  


Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τετάρτη 14 Οκτωβρίου2020  και ώρα 10:00 - 12:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 • Αποδοχή ή μη χορηγίας συνταγογράφησης του εμβολίου της γρίπης για όλο το προσωπικό του Δήμου.
 • Παράταση μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Πανταζή και Βιέννας 1.
 • Έγκριση του αριθμ. Νο 2 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ” και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 • Έγκριση Νου 1ου, 2ου και 3ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο « ΕΠΕΚΤΑΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ –ΥΜΗΤΤΟΥ».
 • Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”.
 • Έγκριση όρων διακήρυξης της αριθμ. 46/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”».
 • Έγκριση σκοπιμότητας, έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού – καταμερισμός δαπανών και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Ανακατασκευή Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης – Υμηττού».
 • Έγκριση σκοπιμότητας, έγκριση μελέτης , έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού – καταμερισμός δαπανών και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2020)».
 • Έγκριση της αριθμ. 8/2018 μελέτης του έργου «Ποιοτική – περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού».
 • Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή επίδοσης αίτησης αγνώστου ιδιοκτήτη εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σωρευόμενη αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων που αφορά το Κοιμητήριο του Δήμου.
 • Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί άσκησης αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά των εταιριών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη Φλώρου και την άσκηση αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 • Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί παράστασης ενώπιον του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγιου όπου θα συζητηθεί η από 13-03-2020 έκθεση αναιρέσεως.
 • Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
 • Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια