Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


ΑΝΑΣΤΟΛΗ - Διήμερο Δωρεάν Σεμινάριο Σεναρίου Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 – Αμφιθέατρο Μουσείου «Γεωργίου Μπουζιάνη»

 Έχοντας υπ’ όψιν :

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821ΦΕΚ 4019/Β/20-9-2020

«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1 α/Γ.Π.οικ. 5 6924/15.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 3957)» και ειδικότερα τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 περί του πεδίου εφαρμογής της ΚΥΑ και του άρθρου 3 περί του ανώτατου ορίου συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις,


ΑΝΑΣΤΈΛΛΕΤΑΙ

Η πραγματοποίηση του  Σεμιναρίου  Σεναρίου  «Μύηση  στην  Τέχνη  του  Σεναρίου» που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2020 στο Μουσείο Γεωργίου Μπουζιάνη στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού.

Εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα οριστεί νέα ημερομηνία πραγματοποίησης του Σεμιναρίου, για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια