Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Δάφνης Υμηττού – Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (Περίοδος 2020-2021)

 


Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Δάφνης Υμηττού - Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (Περίοδος 2020-2021): 

Οι Βρεφονηπιακοί, Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ, συμμετέχουν και το έτος 2020 – 2021 στη Δράση «Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας». Αφορά τις μητέρες βρεφών και νηπίων και τα άτομα τα οποία ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών. 

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, ξεκίνησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020. 

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.grhttps://www.eetaa.gr/index.php?tag=prosxolikh_2020

Κριτήρια 

Οι ωφελούμενες/-οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Να είναι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου. 

Να είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Στην περίπτωση αυτή να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 39.000€ και συγκεκριμένα: 

› τις 27.000, 01 έως 30.000 € για μητέρες που έχουν έως δύο (2) παιδιά, 
› τις 30.000,01 έως 33.000, 00 € για μητέρες που έχουν τρία (3) παιδιά, 
› τις 33.000,01 έως 36.000 € για μητέρες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά, και 
› τις 36.000,01 έως 39.000 € για μητέρες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω. 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμέτοχης στην παρούσα Πρόκλησή όσοι: 
• είναι άνεργοι και άεργοι και 
• όσοι είχαν δικαίωμα συμμέτοχής στην πρόκληση (με Αρ. Πρωτ. 9549) που δημοσίευσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στις 16.7.2020 στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020 – 2021. 

Ως εκ τούτου, η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τους προσωπικούς της κωδικούς TAXISNET (Username, Password). 

Η διαπίστευση θα γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISNET της αιτούσας και όχι με τους κωδικούς του συζύγου/συντρόφου σύμφωνου συμβίωσης ή άλλου προσώπου. Η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό της ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του συζύγου/συντρόφου (όπου απαιτείται) καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών, για τα οποία θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση. 

Υπάλληλοι του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού θα βοηθούν τις ωφελούμενες στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πληροφορίες και υποστήριξη στα τηλέφωνα:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια