Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


15η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28.09.2020 - Δήμος Δάφνης-Υμηττού

 


Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020  και ώρα 10:00 - 11:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021
2 Διαγραφή οφειλής για δημοτικά τέλη- δημοτικό φόρο για την οφειλέτη Κ. Ε. του Β.
3 Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη
4 Έγκριση των αριθμ. Νο 1, Νο 2, Νο3 και Νο4 πρακτικών της Επιτροπής Διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου  Διαγωνισμού «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
5 Έγκριση του αριθμ. Νο 2 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ” και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
6 Έγκριση του αριθμ. Νο 2 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου
7 Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών εργασιών

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια