Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την 29.09.2020

 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00μμ έως 2:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις
Θέμα 1ο Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δάφνης-Υμηττού κ. ΖΑΧΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

Θέμα 2ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού: α) κατάθεσης μισθωμάτων των σχολικών μονάδων από 01/05/2020-31/08/2020 β) για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ
κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

Θέμα 3ο Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Θέμα 4ο Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Θέμα 5ο Λήψη απόφασης για έκδοση e-banking στην ALPHA BANK για όλων των ειδών τις συναλλαγές του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Θέμα 6ο Λήψη απόφασης για έκδοση e-banking στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για όλων των ειδών τις συναλλαγές του Δήμου και του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης Υμηττού» που εποπτεύει κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Θέμα 7ο Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 επί άσκησης Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά των εταιριών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και τουΑριστείδη Φλώρου κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
 
Θέμα 8ο Αποδοχή ή μη παραίτησης της προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»
κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 9ο Λήψη απόφασης για χορήγηση και ανανέωση χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ 

Θέμα 10ο Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής κ. ΛΙΟΥΤΑΣ 

Θέμα 11ο Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής  κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ

Θέμα 12ο Έγκριση επαρκών και πρόσφορων χώρων για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων προβολής διαφημίσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για τα έτη 2021-2023, όπως ορίζεται από το αρθ.3 του Ν.2946/2011 περί «Υπαίθριας διαφήμισης. α) Είκοσι επτά (27) στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών με ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια β) Δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων τύπου «πύργος» και γ) Πλαίσια προστατευτικά με ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – κ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια