Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Επιστολή ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ για τη ΣΥΓΚΛΗΣΗ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Δάφνης Υμηττού Αναστάσιο Μπινίσκο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημ. Βερύκιο, κατέθεσαν οι ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ, με αφορμή την πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την Τρίτη 21/7/2020 ώρα 15.00, καλώντας τους, έστω και τώρα, να δείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό στις συμμετοχικές διαδικασίες μεταφέροντας την συνεδρίαση σε μη εργάσιμη ώρα καθώς και να στείλουν στους συμμετέχοντες τον πλήρη φάκελο των προς συζήτηση θεμάτων.

Ολόκληρη η επιστολή αναφέρει τα εξής :

Επιστολή προς: Δήμαρχο Δάφνης Υμηττού, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Κοιν: Επικεφαλής παρατάξεων, Δημοτικούς Συμβούλους & Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (φορείς & πολίτες)
Θέμα: Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Θέλουμε πολίτες να ψηφίζουν, αλλά να μη μετέχουν, να μη συνδιαμορφώνουν, να μην εμβαθύνουν στα «άβατα» των αποφάσεων! Μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευτεί η στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στο εκ του νόμου προβλεπόμενο όργανο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, το «σκαλοπάτι» της συμμετοχής των πολιτών στα του Δήμου. Αφού, λοιπόν, έχει καταγραφεί μια εντυπωσιακή καθυστέρηση συγκρότησής της (η οποία έπρεπε να χε γίνει στο πρώτο δίμηνο της θητείας του νέου δημοτικού συμβουλίου), αφού έχει παρέλθει, παρά τις πιέσεις μας, τραγικά μεγάλο χρονικό διάστημα για τη σύγκλησή της, με μια απροκάλυπτη αδιαφορία του Δημάρχου για τις διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες θα έπρεπε να είχε συνεδριάσει ήδη τουλάχιστον 3-4 φορές, αποφασίστηκε η σύγκλησή της, γιατί είναι υποχρεωτική ως προαπαιτούμενη για το τεχνικό πρόγραμμα, σε μια πρώτη συνεδρίαση για την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 στις 3 το μεσημέρι!
Καλούνται, δηλαδή, πολίτες, μη αιρετοί, σε μια επιτροπή διαβούλευσης σε εργάσιμη ώρα και μέρα. Καλούνται πολίτες να πάρουν άδειες και να αφήσουν τις δουλειές τους γιατί έτσι βολεύει… ποιον; Μήπως βολεύει τελικά η μη συμμετοχή των πολιτών; Μήπως απλώς θέλουμε να κατηγορούμε τους …αδιάφορους πολίτες που δεν προσήλθαν; Μόνο για το Δημοτικό Συμβούλιο ξέρουν να το ορίζουν σε βραδινές ώρες; Στις επιτροπές που μετέχουν πολίτες, που θα πρέπει να αφήσουν δουλειές, επιλέγουν τις εργάσιμες ώρες, ως φαίνεται. Και, επιπλέον, καλούνται οι πολίτες σε μια συνεδρίαση, χωρίς εισήγηση. Καλούνται να γνωμοδοτήσουν επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, χωρίς εισηγητικό τεχνικού προγράμματος…
Εμείς, καλούμε τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να δείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό, όσο και αν παρουσιάζουν μια κάποια δυσανεξία στις συμμετοχικές διαδικασίες, και:
α) να αλλάξουν την ώρα συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε μη εργάσιμη ώρα,
β) να στείλουν εγκαίρως πλήρη φάκελο στα μέλη της Επιτροπής με όσα χρειάζεται για να σχηματίσει άποψη ένας πολίτης που πρόκειται να γνωμοδοτήσει.
Αναφορικά με τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, επιφυλασσόμεθα.
Για καλύτερη κατανόηση της σπουδαιότητας ενός θεσμού, που με τέτοιου είδους πρακτικές, επιλέγεται ο υποβιβασμός του, παραθέτουμε τις αρμοδιότητές του, όπως περιγράφονται στον νόμο:
«Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
 α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
 γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος. στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α` 167).»
Για τους «Πολίτες σε Κίνηση Δάφνης-Υμηττού»
Η επικεφαλής
Όλγα Χριστινάκη

Πηγή: ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια