Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Δήμος Δάφνης Υμηττού : Πρόσληψη 17 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που εδρεύει στην Δάφνη και συγκεκριμένα του εξής, κατά  ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: dimitrantzos@dafni-ymittos.gov.gr ή μέσω ΦΑΞ στο 213 2037834 ή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Διοικητικού (προκειμένου να καθοριστεί ραντεβού για την παραλαβή) απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Δημητρίου Δημητράντζου (τηλ. Επικοινωνίας:213 2037870). 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 1/6/2020 έως 3/6/2020 στις 14:00 το μεσημέρι.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια