Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Δήμος Δάφνης Υμηττού – Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης για συζήτηση στο Δ.Σ.


Δήμος Δάφνης Υμηττού – Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης για συζήτηση στο Δ.Σ. των θεμάτων : σύσταση Φιλοζωικής Επιτροπής, σύσταση Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, εκπόνηση Διαχειριστικής Μελέτης για τα δημοτικά άλση/πάρκα & λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Κατατέθηκε σήμερα από τους Συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων της Αντιπολίτευσης Δάφνης Υμηττού «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ»,«ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ», «Μ.ΑΡΙ.ΔΑ.», «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ» καθώς και από τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημ. Αργιανά, γραπτό αίτημα προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημ. Βερύκιο, για εισαγωγή στην Ημερήσια Διάταξη του αμέσως επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου θεμάτων που έχει σε προηγούμενες συνεδριάσεις ζητηθεί να συζητηθούν και έχουν παραπεμφθεί σε άγνωστο χρόνο.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα θέματα :
Σύσταση και Συγκρότηση Φιλοζωικής Επιτροπής στον Δήμο Δάφνης Υμηττού.
Σύσταση Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Δάφνης Υμηττού.
Εκπόνηση Διαχειριστικής Μελέτης για τα άλση και πάρκα του Δήμου Δάφνης Υμηττού.
Δημιουργία όρων λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Ακολουθεί το κείμενο της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου:
«Παρακαλούμε όπως, κατά τις κείμενες διατάξεις και βάσει της κατά νόμο προβλεπόμενης παρούσας γραπτής αίτησης υπογεγραμμένης πλέον του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου, συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο και συμπεριλάβετε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Σύσταση και Συγκρότηση Φιλοζωικής Επιτροπής στον Δήμο Δάφνης Υμηττού.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Σύσταση Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Δάφνης Υμηττού.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπόνηση Διαχειριστικής Μελέτης για τα άλση και πάρκα του Δήμου Δάφνης Υμηττού.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία όρων λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Η βούλησή μας είναι να συζητηθούν τα θέματα στην αμέσως επόμενη από σήμερα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αν, ωστόσο, δεν υπάρχει ρητή και έγγραφη διαβεβαίωσή σας για την εισαγωγή των ως άνω προτεινόμενων θεμάτων στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση, θα τηρηθεί η πρόβλεψη του νόμου.
Συνημμένα υποβάλλονται αντιστοίχως γραπτές εισηγήσεις/προτάσεις υπογεγραμμένες από τους προτείνοντες δημοτικούς συμβούλους».