Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δάφνης - Υμηττού μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του
Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δάφνης - Υμηττού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δάφνης - Υμηττού μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 25
2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 50
3 ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 25
4 ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ( Α1-Α2) 25
5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ( ΣΧ. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ κλπ.). 25
6 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 25
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 213 2037816, 871
Ταχ. Διεύθυνση: Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, Υμηττός ( Πρώην Δημαρχείο Υμηττού )
Email: diavioumathisi@dafni-ymittos.gov.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.