Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


3η Ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού Πέμπτη 27/6/2024 20:30

 


                 Σας καλούμε να προσέλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας δια ζώσης  και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 26-062024 και ώρα 12:00 της Δημοτικής Αρχής για το 3ο δίμηνο του 2024, σύμφωνα με το άρθρο 67Α ν. 3582/2010 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις αρ. 7 άρθρου ν. 5056/2023, «Επιπλέον της παρ. 1 του άρθρου 67, το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο (2) μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής», στις 27/6/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται το αργότερο έως 21/6/2024 και ώρα 12:00 να αποστείλουν προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τα θέματα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη συνεδρίαση.

Σημειώνεται πως οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έχουν δικαίωμα να προτείνουν έως (επτά) 7 θέματα καθώς επίσης πως κάθε δημοτικός σύμβουλος μεμονωμένα δικαιούται να θέσει έως ένα (1) θέμα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας τέλος, μπορούν να θέσουν έως τρία (3) θέματα.

Εφόσον τα προτεινόμενα θέματα υπερβαίνουν τα ανωτέρω δέκα (10), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και αυτά που θα προκύψουν θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν.

 

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου


       Χρήστου Χρήστος   


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια