Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


8η Τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού Τρίτη 23/4/2024 20:30

 

8η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 20:30 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής  Επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

2. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου, κατόπιν  εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Κατσαρός)

3. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου, κατόπιν εισήγησης της  Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Κατσαρός)

4. Παράταση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV: 66171000-9, Παροχής υπηρεσιών  απογραφής των πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τον  «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού (Ο.Π.Α.Δ.Υ.)» του Δήμου Δάφνης Υμηττού (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

5. Παράταση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV: 66171000-9, Παροχής υπηρεσιών  απογραφής των πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τον  «Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Εισηγήτρια κα Μαγγίτα)

6. α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική  προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» β) Έγκριση Καταστατικού και γ) ορισμός εκπροσώπων (Εισηγητής  κ. Δήμαρχος)

7. Ορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Εκπροσώπου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγειών  πόλεων- Προαγωγής υγείας (Εισηγήτρια κα Μαγγίτα)

8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2024 (Εισηγητής κ. Κατσαρός)

9. Έγκριση της Χρονικής παράτασης της σύμβασης για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Εισηγητής κ. Τζιβελέκας)

10. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης του έργου: « Κατασκευή ανελκυστήρων ΑΜΕΑ» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

12. Αποδοχή παραίτησης μέλους από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης-Υμηττού» και ορισμός νέου μέλους (Εισηγητής κ. Μέλιος)

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια