Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


13η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού - Μ. Δευτέρα 29.4.2024 12:00

 

Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση πρακτικών 7ης, 8ης, 9ης και 10ης συνεδρίασης δημοτικής επιτροπής

Θέμα 1ο Ανάκληση της αριθμ. 48/2024 προηγούμενης απόφασης περί εισήγησης στο Δημοτικό συμβούλιο τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

Θέμα 2ο Ανάκληση της αριθμ. 49/2024 προηγούμενης απόφασης περί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024

Θέμα 3ο Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

Θέμα 4ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024

Θέμα 5ο Τροποποίηση της αριθμ. 148/2023 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί καθορισμού τελών χρήσης- κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων & λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024

Θέμα 6ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον Κ.Α. 00.6492.0001 με τίτλο «ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ»

Θέμα 7ο Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου « Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Δάφνης - Υμηττού»

Θέμα 8ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου

Θέμα 9ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου

Θέμα 10ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρου

Θέμα 11ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσης - χορήγησης θέσεων στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια