Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


8η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού - Τρίτη 26.3.2024 9:30

 

Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 9:30 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Α) Έγκριση της αναγκαιότητας της με αριθμ.12/2024 μελέτης για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και των τεχνικών προδιαγραφών της και β) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Θέμα 2ο Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου


Θέμα 3ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου

Θέμα 4ο Τροποποίηση της με αριθμό 1/14-2-2023 απόφασής του το Διοικητικό Συμβούλιο του πρώην ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ


Θέμα 5ο Τροποποίηση της με αριθμό 52/3-10-2023 απόφασής του το Διοικητικό Συμβούλιο του

πρώην ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ


Θέμα 6ο Τροποποίηση της με αριθμό 3/14-2-2023 απόφασής του το Διοικητικό Συμβούλιο του

πρώην ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ


Θέμα 7ο Τροποποίηση της απόφασης 21/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης και ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου ,όπως ισχύει μέχρι σήμερα.


Θέμα 8ο Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού Ανδρέα Λεντάκη & Ανδρονικίου 41, στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια