Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Δήμος Δάφνης-Υμηττού: Εκλέχθηκε το νέο Προεδρείο και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού με την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση για την εκλογή Προεδρείου, προήδρευσε ο κ. Ιωάννης Τζιβελέκας, ως ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη της πλειοψηφίας που εξελέγη με τις περισσότερες ψήφους.

Διαπιστωθείσας απαρτίας (με την παρουσία 28 μελών από συνολικά 29 μέλη, απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Λουδάρος «ΔΑΦΝΗ – ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ»), ο προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο ότι ο Πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από τη δεύτερη και ο Γραμματέας από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη, ύστερα από έγγραφη πρόταση του επικεφαλής της κάθε παράταξης.

Επίσης, ενημέρωσε ότι σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου κ. Τσιλίφη Νικόλαου ως υποψήφιος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο κ. Χρήστου Χρήστος. Σύμφωνα με δήλωση του Επικεφαλής της δεύτερης σε εκλογική δύναμη παράταξης, κ. Μπινίσκου Αναστάσιου, ως υποψήφιος Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται η κα Καρακώνη Βαρβάρα – Αικατερίνη, ενώ σύμφωνα με δήλωση του Επικεφαλής της τρίτης σε εκλογική δύναμη παράταξης κ. Δαουλάρη Γεώργιου, δεν προτείνεται υποψήφιος Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την διαδικασία, ο κ. Δήμαρχος πρότεινε ως υποψήφια Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου την κ. Χατζηδάκη Μαρία καλώντας το σύνολο των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να επικυρώσει, δια ανάτασης χειρός, καταρχήν την εκλογή του προτεινόμενου υποψήφιου ως Προέδρου κι εν συνεχεία της Αντιπροέδρου και Γραμματέα.

Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε, από τους 28 παρόντες δημοτικούς συμβούλους:

Ο κ. Χρήστου Χρήστος έλαβε 24 ψήφους, και εξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η κα Καρακώνη Βαρβάρα – Αικατερίνη έλαβε 26 ψήφους, και εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και

η κα Χατζηδάκη Μαρία έλαβε 26 ψήφους, και εξελέγη Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο να εκκινήσει τη διαδικασία εκλογής των Μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Μία νεοσύστατη Επιτροπή η οποία απορροφά τις αρμοδιότητες των τριών, μέχρι 31.12.23, Επιτροπών (Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας ζωής, Εκτελεστική Επιτροπή).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην Δημοτική Επιτροπή η παράταξη της πλειοψηφίας δικαιούται (4) εκλεγόμενα μέλη, και όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας δικαιούνται (2) εκλεγόμενα μέλη.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε την παράταξη του Δημάρχου και συνολικά τις παρατάξεις της μειοψηφίας να καταρτίσουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια (πλειοψηφίας – μειοψηφίας), με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στη δημοτική επιτροπή.

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους των παρατάξεων της μειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα :

ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπινίσκος Αναστάσιος, «Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ»

η δημοτική σύμβουλος κα Λύκου Σοφία, «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ»

η κα Χριστινάκη Όλγα και ο κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της δημοτικής επιτροπής.

Κάθε σύμβουλος της παράταξης του δημάρχου ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται η παράταξη στην επιτροπή(μέχρι 4 σταυρούς).

Αντίστοιχα, κάθε σύμβουλος από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούνται οι παρατάξεις της μειοψηφίας στην επιτροπή(μέχρι 4 σταυρούς). 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, εκλέχθηκαν τα επόμενα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2.1.2024 έως την 30.6.2026 :

Τακτικά μέλη παράταξης δημάρχου :

1. Βογιατζόγλου Αργυρούλα (13 ψήφοι)

2. Γιαννακούρας Δημήτριος (13 ψήφοι)

3. Κατσαρός Θεόδωρος (13 ψήφοι)

4. Τζιβελέκας Ιωάννης (13 ψήφοι)


Αναπληρωματικά μέλη παράταξης δημάρχου:

1. Μπούζη Σονίλα (3 ψήφοι)

2. Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα (3 ψήφοι)

3. Αδάμ Χρήστος (2 ψήφοι)

4. Σαμάντης Κωνσταντίνος (2 ψήφοι)


Κατά τη διαδικασία της εκλογής των 2 μελών της αντιπολίτευσης βρέθηκαν 5 ψηφοδέλτια με σταυρούς στους κ. Μπινίσκο και κα. Λύκου, 4 ψηφοδέλτια με σταυρούς στους κα Χριστινάκη και κ. Ανδρουλάκη και δύο λευκά ψηφοδέλτια.


Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας :

1. Μπινίσκος Αναστάσιος (5 ψήφοι)

2. Λύκου Σοφία (5 ψήφοι)


Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας :

1. Ανδρουλάκης Ανδρέας (4 ψήφοι)

2. Χριστινάκη Όλγα (4 ψήφοι)


Σχετικά:   

Πρακτικό αριθμ. 1/2024 εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού

Απόσπασμα Πρακτικού ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού για την εκλογή Δημοτικής Επιτροπής Δάφνης-Υμηττού

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια