Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


2η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού Τρίτη 23.01.2024

 


Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Λήψη απόφασης α) για το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου  Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Δάφνης Υμηττού» και  β) εξουσιοδότηση υπαλλήλου ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Θέμα 2ο Λήψη απόφασης α) για το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών, την μεταφορά των  υπολοίπων των λογαριασμών του καταργούμενου Νομικού Προσώπου «Οργανισμός  Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης Υμηττού» και β) εξουσιοδότηση υπαλλήλου ώστε  να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Θέμα 3ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

Θέμα 4ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

Θέμα 5ο Χορήγηση θέσης στάθμευσης ενός (1) αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού ‘Ιμβρου  αρ.18 στην Δ.Κ. Δάφνης. 

Θέμα 6ο Χορήγηση θέσης στάθμευσης ενός (1) αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Μελιτινής  αρ.38 στην Δ.Κ. Υμηττού. 

Θέμα 7ο Χορήγηση θέσης στάθμευσης ενός (1) αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού  Αρχιμανδρίτου Παρίση αρ.23 στην Δ.Κ. Υμηττού. 

Θέμα 8ο Ανανέωση θέσης στάθμευσης ενός (1) αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Αρτέμωνος  αρ.109Α στην Δ.Κ. Δάφνης. 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια