Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


25η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού Τετάρτη 29.11.2023

 

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2023

Θέμα 2ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθείσας μισθοδοσίας για τα έτη 2008,2009 και 2010 ως αδικαιολογήτως απούσα από την υπηρεσία και επιβεβαίωση διαφορετικού ποσού.

Θέμα 3ο Oρισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 4ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για οφειλή προστικό Κ.Ο.Κ. έτους 2020-2021

Θέμα 5ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για φύλαξη οστών και φύλαξη οστών σε μαρμάρινη οστεοθήκη έτους 2022-2023.

Θέμα 6ο Έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αρ. 52/2023 μελέτης του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Δάφνης - Υμηττού

Θέμα 7ο Εισήγηση για Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2024 βάσει του Ν. 4412/201, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια