Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


23η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού Δευτέρα 30.10.2023

 

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1ο: Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον Κ.Α. 6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων».

Θέμα 2ο: Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Έτους 2023.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’αρ.4620/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια