Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


8η τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού τη Τετάρτη 30.8.2023 και ώρα 9:00μ.μ.

 

8η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Θέμα 2ο Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. για την α) Σχολική επιτροπή μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης και β) Σχολική επιτροπή μονάδων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα 3ο Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 2ου τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 4ο α)Έγκριση των όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της, καθώς και γ) ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης, και επίσης δ) ορισμό στελεχών του Παραρτήματος Ι.

Θέμα 5ο Έγκριση χορήγησης-ανανέωσης άδειας στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής.

Θέμα 6ο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού».

Θέμα 7ο Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Eπεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Δάφνης – Υμηττού».

Θέμα 8ο Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2021- 2027, για το έργο «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης - Υμηττού», με βάση την Πρόσκληση με κωδικό αττ024 της Περιφέρειας Αττικής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της.

Θέμα 9ο Έγκριση επικαιροποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Θέμα 10ο Έγκριση ανανέωσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού.

Θέμα 11ο α) Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Δάφνης- Υμηττού για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ», β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της και γ) ορισμό εκπροσώπου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 12ο Λήψη απόφασης για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού και έκδοση ebanking στην ALPHA BANK για την χρηματοδότηση του έργου "Αστική ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης - Υμηττού, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Θέμα 13ο Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Αθηναίων για την διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

Θέμα 14ο Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος “Baby Bank” στον Δήμο Δάφνης - Υμηττού με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του.

Θέμα 15ο Α) Έγκριση παράτασης του Προγράμματος «Δομές Παροχής βασικών αγαθών: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) Κοινωνικό Φαρμακείο, γ) Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Δάφνης-Υμηττού που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ: 6001952 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή.

Θέμα 16ο Λήψη απόφασης για Παράταση εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ».

Θέμα 17ο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ καθώς και παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου Δημ. Σχολ. Δάφνης», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Π.Τ.

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια