Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


8η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δάφνης-Υμηττού Πέμπτη 20.04.2023 10:00

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2023.

Θέμα 2ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού από πρόστιμα ΚΟΚ από 03/01/2023 έως και 01/03/2023

Θέμα 3ο Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

Θέμα 4ο Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

Θέμα 5ο Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2023, ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση.

Θέμα 6ο Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου 2023, εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου, στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια