Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


7η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δάφνης-Υμηττού Παρασκευή 07.04.2023 10:00

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

Θέμα 2ο: Έγκριση 3ου πρακτικού αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής».

Θέμα 3ο: Έγκριση διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της υπηρεσίας για το συγχρηματοδοτούμενο έργο με γενικό τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον δήμο Δάφνης – Υμηττού».

Θέμα 4ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Θέμα 5ο: Αποδοχή κατάθεσης επιχορήγησης για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό μονίμου προσωπικού στον ΑΣΕΠ, προκήρυξη 2Γ/2022, μέσω των σχολικών επιτροπών.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια