Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


5η Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 2.3.2023 και ώρα 10:00 π.μ

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

Θέμα 2ο: Ορθή επανάληψη του 2ου Πρακτικού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 2022» λόγω λάθους καταχώρησης αθροίσματος στην προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ -ΝΕΤΜΕΤΑΛ.

Θέμα 3ο: ΄Εγκριση 3ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 2022» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Θέμα 4ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Θέμα 5ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια