Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


14η τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού την Τρίτη 13.12.2022 και ώρα 21:00 μ.μ.

 


14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την  Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα για το έτος 2023.

Θέμα 2ο Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου ακινήτων του αρθρ.2 παρ.1 του Ν.429/1976 (Α 235) για το έτος 2023.

Θέμα 3ο Συγκρότηση Διαφόρων Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2023.

Θέμα 4ο Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού της Ταμειακής Υπηρεσίας για την οικονομική παρακολούθηση της Υπηρεσίας «Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δάφνης – Υμηττού».

Θέμα 5ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022.

Θέμα 6ο Ένταξη α) στη ΣΑΤΑ πυροπροστασίας για την κάλυψη δαπάνης του έργου « Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες επισκευές» και β) στη ΣΑΤΑ σχολείων για κάλυψη δαπάνης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου δάφνης Υμηττού (2020)»

Θέμα 7ο Συμπλήρωση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς»

Θέμα 8ο Προσθήκη ειδικότητας στο 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού.

Θέμα 9ο Έγκριση Δ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Θέμα 10ο Έκφραση γνώμης για διόρθωση των αντικειμενικών αξιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Θέμα 11ο Επικαιροποίηση της αριθμ.45/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση σχεδίου καταστατικού για την ίδρυση και λειτουργία ενεργειακής κοινότητας.

Θέμα 12ο Τροποποίηση της με αριθ. 82/31-10-2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποτίμησης σε χρήμα των ΜΑΠ σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και λήψης νέας.

Θέμα 13ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Θέμα 14ο Έγκριση επαρκών και πρόσφορων χώρων για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων προβολής διαφημίσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για τα έτη 2023-2025, όπως ορίζεται από το αρθ.3 του Ν.2946/2001 περί «Υπαίθριας διαφήμισης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας.


Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια