Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


30η Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Τρίτη 8.11.2022 και ώρα 10:00 π.μ

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου  υπαλλήλου.

2ο Θέμα Έγκριση 6 ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 του Ν.Π. με την  επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης - Υμηττού» κατόπιν απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

3ο Θέμα Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού  καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε σχολικές μονάδες για το  χρονικό διάστημα Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2022.

4ο Θέμα Αποδοχή για την κατάθεση επιχορήγησης για την διεξαγωγή εξετάσεων για την  πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό μονίμου προσωπικού στην ΑΑΔΕ, προκήρυξη  1Γ/2022 μέσω των σχολικών επιτροπών.

5ο Θέμα Ορισμός δικαστικού επιμελητή επί υποθέσεως του Δήμου.

6ο Θέμα Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου  υπαλλήλου.

7ο Θέμα Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της εκδοθείσας υπ' αρ.2899/2022 

απόφασης του 6ου Τμήματος Μονομελούς του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.