Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


29η Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 27.10.2022 και ώρα 09:00 π.μ

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για αποζημίωση οχήματος με  εξωδικαστικό συμβιβασμό.

2ο Θέμα Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης εργασίας «Συντήρηση, Καθαρισμός,  Απολύμανση βυθιζόμενων κάδων».

3ο Θέμα Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’αρ. 1425/2022  απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4ο Θέμα Έγκριση 4ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και  αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού».

5ο Θέμα Ορισμός δικαστικού επιμελητή επί υποθέσεως του Δήμου.

6ο Θέμα Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση του  έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118  του Ν.4412/16 όπως τροποπ. με την παρ 1 του άρθρου 50 και άρθρο 328 όπως  τροποπ. με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4782/21.

7ο Θέμα Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου  τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2022 στο Δημοτικό  Συμβούλιο.

8ο Θέμα Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Έτους 2022.

9ο Θέμα Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών και δικαιωμάτων του  Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2023.

10ο Θέμα Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού συντελεστών Δημοτικών Τελών  καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια