Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2022 για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ενός (1) ατόμου Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Ωδείου Υμηττού – 12μηνης διάρκειας

Ο Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΟΠΑΔΥ, που εδρεύει στην οδό Ηλιουπόλεως 120 Δάφνη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνική Διεύθυνση Δημοτικού Ωδείου Υμηττού» ο οποίος θα προΐσταται όλου του διδακτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού του Ωδείου, θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και εποπτεία των υπηρεσιών εκπαίδευσης του Ωδείου και θα ελέγχει τα τμήματα, την διδακτέα ύλη των μαθητών του Ωδείου.

Καθορίζει σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το εκπαιδευτικό προσωπικό την ημερομηνία των εξετάσεων, προγραμματίζει τη διοργάνωση των μαθημάτων, έχει την ευθύνη του προγραμματισμού της διοργάνωσης των εξετάσεων, τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών κ.λπ. και μεριμνά για την υποβολή των μαθητολογίων στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Τέλος θα έχει την ευθύνη κατάρτισης των προγραμμάτων διδασκαλίας και διδακτέας ύλης, την έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εποπτεύει και αναθέτει τους μαθητές στον κατάλληλο διδάσκοντα.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα είναι συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε το έντυπο ανακοίνωσης εδώ

Κατεβάστε το παράρτημα των ανακοινώσεων εδώ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια