Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


20η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού 08.07.2022 και ώρα 10:30 π.μ

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 του Ν.4412/16 όπως τροποπ. με την παρ 1 του άρθρου 50 και άρθρο 328 όπως τροποπ. με την παρ. 1 του άρθρου 128  του Ν. 4782/21.  

2ο Θέμα Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες επισκευές  στο Άλσος Άρη Αλέξανδρου» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 του Ν.4412/16 όπως τροπ. με την παρ 1 του άρθρου 50 και άρθρο 328 όπως τροποπ. με την παρ. 1 του άρθρου 128  του Ν. 4782/21. 

3ο Θέμα Καθορισμός Ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελής πόρους. 

4ο Θέμα Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2023. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.Υποψήφιοι Δάφνη Υμηττός - Πολίτες σε Κίνηση - Όλγα Χριστινάκη