Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού την Τετάρτη 25.05.2022 και ώρα 9:00μ.μ.

5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις - Ερωτήσεις

Θέμα 1ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2ο Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2022

Θέμα 3ο Έγκριση της εκπονημένης μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)» στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, με Κ.Α.Ε. 30-7413.0001

Θέμα 4ο Έγκριση συμπληρωματικής Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

Θέμα 5ο Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2022-2023

Θέμα 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα 7ο Έγκριση χωροθέτησης - τοποθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης και κατασκευή διαγράμμισης επί της οδού Γυμναστηρίου, έμπροσθεν 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης, στη Δ.Κ. Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 8ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 9ο Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων

Θέμα 10ο Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2022 του Δήμου Δάφνης- Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον επιτρεπόμενο χώρο διενέργειας και τον αριθμό παραστάσεων, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων έτους 2022, σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 4 του Ν.4229/2014 του Διαδημοτικού δικτύου πολιτισμού «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»

Θέμα 12ο Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. για την α) Σχολική επιτροπή μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης β) Σχολική επιτροπή μονάδων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης γ) Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δ)Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων

Θέμα 13ο Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή θα λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια