Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


1η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού Τρίτη 25.1.2022

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022  και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 76 του Ν.4555/2018

Θέμα 2ο: Αποδοχής δωρεάς δαπέδου από την εταιρεία Ρουσέτου

Θέμα 3ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού α) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους από την 10η, 11η και 12η δόση β) για το Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001 γ) για την κατάθεση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους της Χώρας ,Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους δ) αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) κατά το χρονικό διάστημα από 01/04/2021-30/06/2021 ε) αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) κατά το χρονικό διάστημα από 15/09/2021-31/12/2021

Θέμα 4ο: Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού « ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ , ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Θέμα 5ο: Έγκριση Πρακτικών 1 , 2, 3 & 4 της Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Θέμα 6ο: Α) Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Δάφνης- Υμηττού για την υλοποίηση του έργου : «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ   ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   ΣΤΟ   ΧΩΡΟ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» συνολικού προϋπολογισμού 1.910.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της γ) Ορισμός μέλους της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας , καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 7ο: Παράταση εργασιών του έργου του έργου «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης»

Θέμα 8ο: Παράταση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» (ΣΒΑΚ)

Θέμα 9ο: Τροποποίηση της αριθμ. 242γ/2021 προηγούμενης απόφαση του σώματος που αφορά στη συγκρότηση της υπ’ αριθμ.: 8. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και δαπανών επισκευής οχημάτων

Θέμα 10ο: Ορισμός δικαστικού επιμελητή επί υποθέσεως του Δήμου

Θέμα 11ο: Ακύρωση της αρ.143/2021 προηγούμενης απόφασης και επανεξέταση και λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό που αφορά την αποζημίωση φθορών του αρ.κυκλοφορίας ***6061, μετά την γνωμοδότηση ορισμένου πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 12ο: Ακύρωση της αρ.144/2021 προηγούμενης απόφασης και επανεξέταση και λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό που αφορά την αποζημίωση φθορών του αρ.κυκλοφορίας ***5635, μετά τη γνωμοδότηση ορισμένου πληρεξούσιου δικηγόρου


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια